Hur mycket låter vindkraft?

Hur mycket låter ett vindkraftverk?